Testowanie bezpieczeństwa aplikacji mobilnych

W przeciwieństwie do rozwiązań szacujących poziom ryzyka,
nasza technologia pozwala na dokładną detekcję zagrożeń

 • Gotowa do użycia platforma
 • Gotowa do użycia platforma
 • Analiza pliku wykonywalnego EXE poprzez jedno kliknięcie
 • Pełny wgląd w zachowania oraz słabości aplikacji

Pobierz kartę produktu

Dokładność naszych rozwiązań zapewnia bezpieczeństwo i dlatego nie opieramy naszej technologii na szacunkach. Dzięki technologii opartej na sztucznej inteligenji wykrywamy wszystkie zachowania oraz słabości aplikacji mobilnych.
Dowiedz się więcej o naszej ekspertyzie.

Nasze rozwiązanie App Security Testing

 • 1. PLATFORMA GOTOWA DO UŻYCIA
  Nasza platforma App Security Testing dostępna jest w wersji SaaS oraz On-Premise.
  Dzięki analizie wykonywanej bezpośrednio z kodu wykonywalnego (brak konieczności poddawania analizie kodu źródłowego) możesz przeanalizować aplikacje pochodzące ze sklepów prywatnych, publicznych lub z zewnętrznego źródła. Wystarczy przesłać plik wykonywalny aplikacji, aby rozpocząć jej testowanie.
 • 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DOSTOSOWANA DO TWOICH POTRZEB
  Prawidłowa polityka bezpieczeństwa powinna być dostosowana do potrzeb Twojej firmy. Ustaw kryteria bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Twojego biznesu.
 • 3. WYKRYWANIE ZACHOWAŃ
  Nasze rozwiązanie automatycznie przeprowadza rzetelną statyczną i dynamiczną analizę kodu, ujawniając tym samym proste oraz złożone zachowania przeprowadzane przez aplikacje. Poznaj jak zachowuje się Twoja aplikacja.
 • 4. IDENTYFIKACJA SŁABOŚCI
  Statyczna oraz dynamiczna analiza kodu aplikacji pozwala na wykrycie jej słabości. Poznaj słabe punkty Twojej aplikacji i podejmij właściwe kroki naprawcze.
 • 5. PRZEJRZYSTY RAPORT BEZPIECZEŃSTWA
  PRADEO SECURITY zapewnia natychmiastowy, przejrzysty raport audytowanej aplikacji, prezentujący poziom jej bezpieczeństwa oraz główne zagrożenia. Każdy raport pozwala na natychmiastową ocenę charakteru aplikacji.
 • 6. AUTOMATYCZNA REMEDIACJA ZACHOWAŃ
  PRADEO SECURITY pozwala na automatyczną remediację niechcianych zachowań. Dostosuj aplikację do własnej polityki bezpieczeństwa za pomocą jednego kliknięcia.

ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT PRADEO SECURITY Testując swoje aplikacje przy pomocy sprawdzonych i cenionych rozwiązań Pradeo zapewnisz swoich klientów i użytkowników o ochronie poufnych informacji, zgodnie z aktualnymi regulacjami o ochronie danych takimi jak RODO (ang. GDPR) w Europie, FTC w USA, HIPAA w Kanadzie...

API pozwalające na zintegrowanie bezpieczeństwa z cyklem tworzenia

Zintegruj nasze API ze swoim środowiskiem deweloperskim w celu zautomatyzowania procesu przeprowadzania testów bezpieczeństwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa na wszystkich poziomach cyklu tworzenia aplikacji.