Aplikacje mobilne stały się nieodłącznym elementem użytkowania terminali mobilnych. Obecnie w sklepach na całym świecie dostępnych jest ponad 7 miliionów aplikacji mobilnych. Aplikacje zapewniają użytkownikom zdalną obsługę różnego rodzaju usług, gromadząc i przetwarzając tym samym coraz więcej poufnych danych niż jakikolwiek inny nośnik.
Coraz częściej widzimy, iż obecnie w biznesie często pomijane są środki bezpieczeństwa przy tworzeniu aplikacji mobilnych co związane jest z wysokim zapotrzebowaniem na aplikacje oraz krótkim czasem ich rozwoju. W ten sposób do oficjalnych sklepów trafiają aplikacje z wewnętrznymi słabościami, które mogą prowadzić do wycieku danych i szkodliwych działań.
59%
aplikacje mobilne eksfiltrują dane
3/5
aplikacje mobilne są podatne na ataki
78%
aplikacje są źródłem zagrożeń mobilnych
59%
aplikacje mobilne eksfiltrują dane
3/5
aplikacje mobilne są podatne na ataki
#1
aplikacje są źródłem zagrożeń mobilnych
PRZEPISY DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH & APLIKACJE MOBILNE
Prawa dotyczące ochrony danych osobowych zobowiązują firmy do stosowania konkretnych rozwiązań bezpieczeństwa mających na celu ochronę danych. Pradeo opiera się na zaufanej I niezależnej wiedzy na temat bezpieczeństwa , zapewniając iż przetestowane aplikacje nie będą zagrażać bezpieczeństwu poufnych danych i będą zgodne z regulacjami dotyczącymi ochrony danych jak RODO, FTC, HIPAA, PIPEDA....
APLIKACJE MOBILNE: DWA RODZAJE ZAGROŻEŃ WEWNĘTRZNYCH
PODATNOŚCI
Podatność aplikacji pochodzić może z jej kodu źródłowego lub z wczytywanych bibliotek. Instytucje takie jak Amerykańska National Vulnerability Database, projekt OWASP, US-CERT oraz wiele innych pracują nad identyfikacją słabości kodu. Podatności narażają aplikacje mobilne na wyciek danych czy ataki takie jak Man-in-the-middle lub denial-of-service.
NIEPOŻĄDANE ZACHOWANIA
Aplikacja mobilna może wykonywać niepożądane działania z powodu zewnętrznych bibliotek, które obsługuje (79% aplikacji mobilnych zawiera biblioteki stron trzecich) lub w wyniku zaniedbania między testowaniem a produkcją aplikacji. Obie sytuacje mogą doprowadzić do ukrytego wycieku danych oraz innych szkodliwych działań.
PRADEO SECURITY TESTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI MOBILNYCH NAPRAWIA WEWNĘTRZNE WADY APLIKACJI
Technologia do wykrywania zagrożeń mobilnych Pradeo opiera się na opatentowanej Sztucznej Inteligencji, która pozwala na dokładne wykrycie i zakwalifikowanie zachowań oraz słabości aplikacji. Przez lata nasze rozwiązanie Pradeo Security do testowania aplikacji mobilnych zidentyfikowało ponad milliard zachowań oraz słabości.
1.WYBIERZ SPOSÓB IMPLEMENTACJI
Platforma Pradeo Security dostępna jest w wersji SaaS i On-Premise oraz poprzez API, które zintegrować można ze środowiskiem SDLC. Rozwiązanie analizuje wyłącznie plik wykonywalny aplikacji (brak konieczności poddawania analizie kodu źródłowego. Wybierz model wdrożenia odpowiedni do potrzeb Twojej organizacji.
Platforma Pradeo Security dostępna jest w wersji SaaS i On-Premise oraz poprzez API, które zintegrować można ze środowiskiem SDLC. Rozwiązanie analizuje wyłącznie plik wykonywalny aplikacji (brak konieczności poddawania analizie kodu źródłowego. Wybierz model wdrożenia odpowiedni do potrzeb Twojej organizacji.
2.SPERSONALIZOWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Prawidłowa polityka bezpieczeństwa powinna być dostosowana do potrzeb Twojej firmy. Ustaw kryteria bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Twojego biznesu lub skorzystaj z uprzednio zdefiniowanych polityk i bądź powiadamiany o obecności zagrożeń ważnych dla Twojego biznesu.
Prawidłowa polityka bezpieczeństwa powinna być dostosowana do potrzeb Twojej firmy. Ustaw kryteria bezpieczeństwa zgodnie z wymogami Twojego biznesu lub skorzystaj z uprzednio zdefiniowanych polityk i bądź powiadamiany o obecności zagrożeń ważnych dla Twojego biznesu.
3.IDENTYFIKACJA ZACHOWAŃ I SŁABOŚCI
Pradeo używa technologii następnej generacji, która przeprowadza analizję statyczną i dynamiczną i precyzyjnie ujawnia proste i złożone zachowania oraz słabości aplikacji.
Pradeo używa technologii następnej generacji, która przeprowadza analizję statyczną i dynamiczną i precyzyjnie ujawnia proste i złożone zachowania oraz słabości aplikacji.
4.PRZEJRZYSTY RAPORT BEZPIECZEŃSTWA
Pradeo Security zapewnia natychmiastowy, przejrzysty raport audytowanej aplikacji, prezentujący poziom jej bezpieczeństwa oraz główne zagrożenia. Każdy raport pozwala na natychmiastową ocenę charakteru aplikacji.
Pradeo Security zapewnia natychmiastowy, przejrzysty raport audytowanej aplikacji, prezentujący poziom jej bezpieczeństwa oraz główne zagrożenia. Każdy raport pozwala na natychmiastową ocenę charakteru aplikacji.
Rozwiązanie Pradeo Security do testowania bezpieczeństwa aplikacji mobilnych dokonuje automatycznej remediacji niechcianych zachowań. Jedno kliknięcie pozwala na stworzenie aplikacji zgodnej z własną polityką bezpieczeństwa.
STUDIUM PRZYPADKU: FIRMA FARMACEUTYRCZNA ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO SWOICH APLIKACJI MOBILNYCH STOSUJĄC ROZWIĄZANIE PRADEO SECURITY
Międzynarodowa grupa farmaceutyczna testuje bezpieczeństwo ponad 500 aplikacji mobilnych za pomocą Pradeo Mobile Application Security Testing. Wykonywane analizy są w pełni zautomatyzowane i zapewniają tworzenie bezpiecznych aplikacji.
ZALETY PRADEO SECURITY MOBILE APPLICATION SECURITY TESTING
PLATFORMA GOTOWA DO UŻYCIA
Platforma Pradeo Security dostępna jest w wersji SaaS i On-Premise oraz poprzez API, które zintegrować można ze środowiskiem SDLC. Rozwiązanie analizuje wyłącznie plik wykonywalny aplikacji (brak konieczności poddawania analizie kodu źródłowego.
WYKRYWANIE ZACHOWAŃ
Nasze rozwiązanie automatycznie przeprowadza rzetelną statyczną i dynamiczną analizę kodu, ujawniając tym samym proste oraz złożone zachowania przeprowadzane przez aplikacje.
IDENTYFIKACJA SŁABOŚCI
Pradeo identyfikuje wszystkie luki do których odwołuje się Amerykańska National Vulnerability Database, projekt OWASP, US-CERT oraz wiele innych, a następnie zapewnia odpowiednia działania naprawcze.
PERSONALIZACJA
Dobra polityka bezpieczeństwa musi być zgodna z wymogami organizacji. Pradeo pozwala swoim administratorom na spersonalizowanie zasad bezpieczeństwa, tak aby pasowały one do ich aplikacji i kontekstu.
AUTOMATYCZNA REMEDIACJA
Pradeo Security to jedyne rozwiązanie pozwalające na remediacje niechcianych zachowań oraz automatyczne przepakowanie plików aplikacji. Rozwiązanie to okazuje się być ogromnym atutem dla zespołów deweloperskich, które chcą oszczędzić czas związany z testowaniem aplikacji.
UNIWERSALNOŚĆ
Pradeo jest kompatybilne z aplikacjami systemu Android, iOS i Windows UI, dając tym samym firmom możliwość przeprowadzania testów bezpieczeństwa przy pomocy jednej platformy.
PLATFORMA GOTOWA DO UŻYCIA
Platforma Pradeo Security dostępna jest w wersji SaaS i On-Premise oraz poprzez API, które zintegrować można ze środowiskiem SDLC. Rozwiązanie analizuje wyłącznie plik wykonywalny aplikacji (brak konieczności poddawania analizie kodu źródłowego.
WYKRYWANIE ZACHOWAŃ
Nasze rozwiązanie automatycznie przeprowadza rzetelną statyczną i dynamiczną analizę kodu, ujawniając tym samym proste oraz złożone zachowania przeprowadzane przez aplikacje.
IDENTYFIKACJA SŁABOŚCI
Pradeo identyfikuje wszystkie luki do których odwołuje się Amerykańska National Vulnerability Database, projekt OWASP, US-CERT oraz wiele innych, a następnie zapewnia odpowiednia działania naprawcze.
PERSONALIZACJA
Dobra polityka bezpieczeństwa musi być zgodna z wymogami organizacji. Pradeo pozwala swoim administratorom na spersonalizowanie zasad bezpieczeństwa, tak aby pasowały one do ich aplikacji i kontekstu.
AUTOMATYCZNA REMEDIACJA
Pradeo Security to jedyne rozwiązanie pozwalające na remediacje niechcianych zachowań oraz automatyczne przepakowanie plików aplikacji. Rozwiązanie to okazuje się być ogromnym atutem dla zespołów deweloperskich, które chcą oszczędzić czas związany z testowaniem aplikacji.
UNIWERSALNOŚĆ
Pradeo jest kompatybilne z aplikacjami systemu Android, iOS i Windows UI, dając tym samym firmom możliwość przeprowadzania testów bezpieczeństwa przy pomocy jednej platformy.
PRZEWODNIK NT. BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI MOBILNYCH
Firmy tworzące aplikacje mobilne dla klientów, partnerów I pracowników muszą wziąć pod uwagę zagrożenia wewnętrzne jak i te pochodzące z zewnątrz organizacji. W celu uniknięcia kar finansowych nakładanych w przypadku przecieku danych jak i strat związanych z nadszarpnięciem reputacji marki, firmy muszą tworzyć bezpieczne i odporne na ataki aplikacje mobilne.
Przewodnik nt. Bezpieczeństwa aplikacji mobilnych zawiera 6 etapów (od budowy do eksploatacji), które należy przejść aby stworzyć bezpieczną aplikację.