Organizacje digitalizują swoje usługi, aby zapewnić klientom jak najlepsze doświadczenie użytkownika. W rezultacie można obecnie dokonywać płatności i uzyskiwać dostęp do wrażliwych danych bezpośrednio poprzez aplikacje mobilne. Ta nowa powierzchnia ataków mobilnych wzbudza dziś zainteresowanie hakerów. W obliczu nowego wektora zagrożeń szefowie bezpieczeństwa szukają rozwiązań, które ochronią użytkowników mobilnych przed atakami i wyciekiem danych przy zapewnieniu jak najwygodniejszego doświadczenia użytkownika.
APLIKACJE MOBILNE MANIPULUJĄ POUFNYMI DANYMI

67%

manipulować dane uzytkownika (SMS, kontakty, pliki...)

48%

obsługiwać dane osobowe (E-mail, nazwisko...)

38%

manipulować informacje (Operatore, kraj, SO...)

25%

manipulować identyfikatory (IMEI, haslo...)
APLIKACJE MOBILNE MANIPULUJĄ POUFNYMI DANYMI
REGULACJE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI WYMAGAJĄ BUDOWANIA BEZPIECZNYCH APLIKACJI MOBILNYCH
Rządy i władze na całym świecie wprowadziły przepisy dotyczące ochrony danych , takie jak RODO (Europa), ustawa FTC (USA), HIPAA (USA), PIPEDA (Kanada), itp., aby organizacje wdrażały środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie ochrony danych. Ponieważ aplikacje mobilne i przetwarzane przez nie dane są regulowane przez te prawa, bezpieczeństwo aplikacji mobilnych stanowi obowiązkowy etap tworzenia aplikacji.
REGULACJE O OCHRONIE PRYWATNOŚCI WYMAGAJĄ BUDOWANIA BEZPIECZNYCH APLIKACJI MOBILNYCH
Rządy i władze na całym świecie wprowadziły przepisy dotyczące ochrony danych , takie jak RODO (Europa), ustawa FTC (USA), HIPAA (USA), PIPEDA (Kanada), itp., aby organizacje wdrażały środki bezpieczeństwa mające na celu zapewnienie ochrony danych. Ponieważ aplikacje mobilne i przetwarzane przez nie dane są regulowane przez te prawa, bezpieczeństwo aplikacji mobilnych stanowi obowiązkowy etap tworzenia aplikacji.
ZEWNĘTRZNE ZAGROŻENIA NAKIEROWANE NA APLIKACJE MOBILNE
Podczas użytkowania aplikacje mobilne narażone są na zagrożenia pochodzące bezpośrednio ze środowiska w którym się znajdują, takich jak ataki czy złośliwe oprogramowanie. W przypadku gdy aplikacja mobilna nie zostanie odpowiednio zabezpieczona i nie potrafi obronic się przed wymierzonymi w nią zagrożeniami, będzie ona podatna na ataki co doprowadzi w ostateczności do wycieku danych.
SAMODZIELNA OBRONA APLIKACJI MOBILNYCH PRADEO SECURITY ZABEZPIECZA APLIKACJE PRZED ZAGROŻENIAMI ŚRODOWISKOWYMI
Pradeo Security to oparty na sztucznej inteligencji silnik, który zapewnia najbardziej dokładną technologię wykrywania zagrożeń na rynku. Podejście 360° wykrywa zagrożenia mobilne działające na poziomie aplikacji, sieci i urządzeń, zapewniając ochronę przed pełnym spektrum zagrożeń. Rozwiązanie Pradeo Security do Samodzielnej Obrony Aplikacji Mobilnych (Runtime Application Self-Protection, RASP) to gotowy do użycia pakiet SDK do osadzenia w kodzie źródłowym aplikacji.
1.INTEGRACJA
Zestaw SDK do samoobrony Pradeo Security osadza się w kodzie źródłowym aplikacji. Raz wdrożony zestaw SDK nie wymaga aktualizacji, ponieważ każda zmiana zasad bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Pradeo Security jest automatycznie aktualizowana na poziomie aplikacji.
Zestaw SDK do samoobrony Pradeo Security osadza się w kodzie źródłowym aplikacji. Raz wdrożony zestaw SDK nie wymaga aktualizacji, ponieważ każda zmiana zasad bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Pradeo Security jest automatycznie aktualizowana na poziomie aplikacji.
2.PERSONALIZACJA POLITYK BEZPIECZEŃSTWA
Wstępnie zdefiniowane zasady bezpieczeństwa aplikacji można dostosować do konkretnych potrzeb organizacji z poziomu platformy Pradeo Security. Dopracowane ustawienia umożliwiają szefom bezpieczeństwa na sygnalizowanie zagrożeń, które są najbardziej istotne dla ich organizacji (np. Nakładanie złośliwego oprogramowania dla bankowości), zapewniające szybką konfigurację.
Wstępnie zdefiniowane zasady bezpieczeństwa aplikacji można dostosować do konkretnych potrzeb organizacji z poziomu platformy Pradeo Security. Dopracowane ustawienia umożliwiają szefom bezpieczeństwa na sygnalizowanie zagrożeń, które są najbardziej istotne dla ich organizacji (np. Nakładanie złośliwego oprogramowania dla bankowości), zapewniające szybką konfigurację.
3.360° OCHRONA
Po wbudowaniu w kod aplikacji, moduł samoobrony Pradeo Security precyzyjnie wykrywa zagrożenia na urządzeniu i odpowiednio dostosowuje swoje działania. Działa jako tarcza, aby w pełni chronić dane i transakcje użytkowników przed wyciekami i oszustwami. Przejrzyste kontrole bezpieczeństwa zapewniają minimalny ślad i brak skutków ubocznych dla wydajności urządzenia.
Po wbudowaniu w kod aplikacji, moduł samoobrony Pradeo Security precyzyjnie wykrywa zagrożenia na urządzeniu i odpowiednio dostosowuje swoje działania. Działa jako tarcza, aby w pełni chronić dane i transakcje użytkowników przed wyciekami i oszustwami. Przejrzyste kontrole bezpieczeństwa zapewniają minimalny ślad i brak skutków ubocznych dla wydajności urządzenia.
4.MECHANIZM ANALIZY ZAGROŻEŃ
Pakiet SDK Pradeo Security zbiera zdarzenia i informacje bezpieczeństwa pochodzące z mobilnych zagrożeń otaczających aplikację, w której został osadzony. Mechanizm ten pomaga organizacjom lepiej zrozumieć zagrożenia w środowisku mobilnym otaczającym ich aplikacje mobilne.
Pakiet SDK Pradeo Security zbiera zdarzenia i informacje bezpieczeństwa pochodzące z mobilnych zagrożeń otaczających aplikację, w której został osadzony. Mechanizm ten pomaga organizacjom lepiej zrozumieć zagrożenia w środowisku mobilnym otaczającym ich aplikacje mobilne.
BUSINESS CASE: TEN BANK ZAPOBIEGA OSZUSTWOM MOBILNYM UŻYWAJĄC ROZWIAZANIA PRADEO SECURITY APPLICATION SELF-PROTECTION (RASP)
Ta instytucja finansowa, zaliczana do TOP 20 globalnych banków , używa rozwiązania Pradeo Security do Samodzielnej Obrony aplikacji mobilnej i mechanizmów analizy zagrożeń, aby aktywnie chronić klientów bankowości mobilnej i uzupełniać bazę danych SIEM danymi bezpieczeństwa telefonu komórkowego.
ZALETY ROZWIĄZANIA PRADEO SECURITY APPLICATION SELF-PROTECTION
360° OCHRONA
SDK Pradeo Security do samodzielnej ochrony aplikacji broni aplikacje mobilne przez atakami typu „0-day” pochodzącymi z aplikacji, połączeń sieciowych i urządzeń.
MECHANIZM ANALIZY ZAGROŻEŃ
Mechanizm analizy zagrożeń zawarty w SDK Pradeo RASP gromadzi mobilne dane bezpieczeństwa, wzbogacając bazy danych SOC i SIEM oraz poprawiając wiedzę o zagrożeniach i zarządzanie nimi.
ZARZĄDZANIE OSZUSTWEM
Automatyczna ochrona aplikacji Pradeo Security zapobiega oszustwom mobilnym dzięki wykrywaniu zagrożeń na urządzeniu przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji.
BEZPROBLEMOWE ROZWIĄZANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW
Rozwiązanie Pradeo Security przeprowadza przejrzyste kontrole bezpieczeństwa i nie ma wpływu na zużycie baterii, zapewniając bezproblemową ochronę użytkowników.
SZYBKA IMPLEMENTACJA
Zestaw SDK Pradeo jest gotowy do użycia i może zostać wdrożony do kodu źródłowego aplikacji w ciągu kilku godzin, bez konieczności dalszej aktualizacji i z zapewnieniem pełnego zdalnego zarządzania.
OCHRONA DANYCH
Pradeo pomaga organizacjom przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych, chroniąc aplikacje mobilne przed wyciekami danych i naruszeniami zgodnie z RODO, HIPAA, PIPEDA ...
360° OCHRONA
SDK Pradeo Security do samodzielnej ochrony aplikacji broni aplikacje mobilne przez atakami typu „0-day” pochodzącymi z aplikacji, połączeń sieciowych i urządzeń.
MECHANIZM ANALIZY ZAGROŻEŃ
Mechanizm analizy zagrożeń zawarty w SDK Pradeo RASP gromadzi mobilne dane bezpieczeństwa, wzbogacając bazy danych SOC i SIEM oraz poprawiając wiedzę o zagrożeniach i zarządzanie nimi.
ZARZĄDZANIE OSZUSTWEM
Automatyczna ochrona aplikacji Pradeo Security zapobiega oszustwom mobilnym dzięki wykrywaniu zagrożeń na urządzeniu przed wykonaniem jakiejkolwiek transakcji.
BEZPROBLEMOWE ROZWIĄZANIE DLA UŻYTKOWNIKÓW
Rozwiązanie Pradeo Security przeprowadza przejrzyste kontrole bezpieczeństwa i nie ma wpływu na zużycie baterii, zapewniając bezproblemową ochronę użytkowników.
SZYBKA IMPLEMENTACJA
Zestaw SDK Pradeo jest gotowy do użycia i może zostać wdrożony do kodu źródłowego aplikacji w ciągu kilku godzin, bez konieczności dalszej aktualizacji i z zapewnieniem pełnego zdalnego zarządzania.
OCHRONA DANYCH
Pradeo pomaga organizacjom przestrzegać przepisów dotyczących ochrony danych, chroniąc aplikacje mobilne przed wyciekami danych i naruszeniami zgodnie z RODO, HIPAA, PIPEDA ...
PRZEWODNIK NT. BEZPIECZEŃSTWA APLIKACJI MOBILNYCH
Organizacje udostępniające aplikacje mobilne swoim klientom, partnerom lub pracownikom stają przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Aby uniknąć wycieku danych, nałożenia grzywien przez władze i narażenia reputacji, tworzone aplikacje muszą być odporne na zewnętrzne ataki.
Przewodnk nt. Bezpieczeństwa mobilnego przedstawia 6 kroków w kierunku bezpieczeństwa aplikacji, od rozwoju po egzekucje.