Mobilność w przedsiębiorstwach ma na celu zapewnienie współpracownikom dostępu do informacji niezbędnych do wykonywania swoich zadań 24/7. W mobilnym świecie, w którym dane firmowe nieustannie przesyłane są między urządzeniami mobilnymi, aplikacjami, inteligentnymi obiektami itp., znalezienie równowagi pomiędzy mobilnością i bezpieczeństwem stanowi wyzwanie dla organizacji.
globalna siła robocza jest mobilna i składa się głównie z urządzeń BYOD
Ataki koncentrują się na ludziach i za pomocą mobilnych pracowników celują w dane firmowe
W 2017 roku na świecie zarejestrowano 42 miliony prób ataków na urządzenia mobilne
In 2017, 2.5 miliarda danych zostało naruszonych w skutek wycieku danych
globalna siła robocza jest mobilna i składa się głównie z urządzeń BYOD
Ataki koncentrują się na ludziach i za pomocą mobilnych pracowników celują w dane firmowe
W 2017 roku na świecie zarejestrowano 42 miliony prób ataków na urządzenia mobilne
In 2017, 2.5 miliarda danych zostało naruszonych w skutek wycieku danych
OCHRONA DANYCH & URZĄDZENIA MOBILNE
Większość krajów wdraża dziś nowe przepisy dotyczące ochrony danych, opierając się na dyrektywie RODO, która weszła w życie w maju 2018 roku. Zobowiązuje to organizacje do wdrożenia środków bezpieczeństwa w celu ochrony urządzeń mobilnych, aplikacji i danych przed atakami i wyciekami.
MOBILNOŚĆ – NOWA PŁASZCZYZNA ATAKÓW
Podczas gdy mobilność niezaprzeczalnie pomaga organizacjom zwiększyć produktywność, tworzy również nową płaszczyznę ataku , w której dane korporacyjne są narażone na wiele różnych zagrożeń cybernetycznych działających pochodzących z aplikacji, sieci i urządzeń .
ROZWIĄZANIE PRADEO SECURITY MOBILE THREAT DEFENSE CHRONI DANE ORAZ URZĄDZENIA MOBILNE ORGANIZACJI
Analiza Pradeo opiera się na zaawansowanych procesach sztucznej inteligencji , dostarczających najdokładniejszą technologię wykrywania zagrożeń na rynku. Przez lata centrum badawcze Pradeo zgromadziło kilka miliardów danych bezpieczeństwa mobilnego, wdrożyło tysięcy zasad bezpieczeństwa i wykryło blisko kilka milionów poważnych zagrożeń mobilnych i miliardy nieszczelnych zachowań.
APLIKACJE
Większość zagrożeń mobilnych nie posiada sygnatur wirusów. Aby wykryć i zapobiec atakom typu zero-day , funkcja skanowania aplikacji mobilnych Pradeo dokładnie identyfikuje wszystkie zachowania i słabe punkty aplikacji mobilnych. Następnie kontekstualizuje informacje, aby uniknąć fałszywych alarmów , blokuje jedynie aplikacje , które stanowią realne zagrożenie.
Kluczowe funkcje
 • Wykrywanie nieznanych i zaawansowanych zagrożeń
 • Analiza statyczna i dynamiczna kodu
 • Zero wyników fałszywie dodatnich
 • Automatyczne blokowanie aplikacji
 • Wykrywanie słabości
 • Remediacja ryzykownych zachowań
SIECI
Ponieważ liczba publicznych punktów Wi-Fi stale rośnie, a ludzie mają tendencję do łączenia się z kilkoma hotspotami dziennie, Prade Security analizuje w czasie rzeczywistym konfiguracje i parametry połączeń sieciowych . W rezultacie zapobiega atakom sieciowym , takim jak Man-In-the-Middle.
Kluczowe funkcje
 • Wykrywanie ataku “Man-in-the-Middle”
 • Kontrola dostępu do sieci
 • Sprawdzanie certyfikatów SSL
 • Bezpieczna przeglądarka internetowa
URZĄDZENIA
Urządzenie, które jest jailbreakowane, zrootowane, działające na przestarzałym systemie operacyjnym itp., jest podatne na ataki wykorzystujące słabości urządzeń, a zatem stanowi lukę bezpieczeństwa w łańcuchu mobilnym. Pradeo Security monitoruje integralność urządzenia , sprawdzając wszystkie jego potencjalnie wadliwe aspekty.
Kluczowe funkcje
 • Wykrywanie słabości system operacyjnego
 • Wykrywanie eksploatacji roota / jailbreaka
 • Identyfikacja przejmowania systemu
 • Nieprawidłowe zużycie baterii
APLIKACJE
Większość zagrożeń mobilnych nie posiada sygnatur wirusów. Aby wykryć i zapobiec atakom typu zero-day , funkcja skanowania aplikacji mobilnych Pradeo dokładnie identyfikuje wszystkie zachowania i słabe punkty aplikacji mobilnych. Następnie kontekstualizuje informacje, aby uniknąć fałszywych alarmów , blokuje jedynie aplikacje , które stanowią realne zagrożenie.
Kluczowe funkcje
 • Wykrywanie nieznanych i zaawansowanych zagrożeń
 • Analiza statyczna i dynamiczna kodu
 • Zero wyników fałszywie dodatnich
 • Automatyczne blokowanie aplikacji
 • Wykrywanie słabości
 • Remediacja ryzykownych zachowań
SIECI
Ponieważ liczba publicznych punktów Wi-Fi stale rośnie, a ludzie mają tendencję do łączenia się z kilkoma hotspotami dziennie, Prade Security analizuje w czasie rzeczywistym konfiguracje i parametry połączeń sieciowych . W rezultacie zapobiega atakom sieciowym , takim jak Man-In-the-Middle.
Kluczowe funkcje
 • Wykrywanie ataku “Man-in-the-Middle”
 • Kontrola dostępu do sieci
 • Sprawdzanie certyfikatów SSL
 • Bezpieczna przeglądarka internetowa
URZĄDZENIA
Urządzenie, które jest jailbreakowane, zrootowane, działające na przestarzałym systemie operacyjnym itp., jest podatne na ataki wykorzystujące słabości urządzeń, a zatem stanowi lukę bezpieczeństwa w łańcuchu mobilnym. Pradeo Security monitoruje integralność urządzenia , sprawdzając wszystkie jego potencjalnie wadliwe aspekty.
Kluczowe funkcje
 • Wykrywanie słabości system operacyjnego
 • Wykrywanie eksploatacji roota / jailbreaka
 • Identyfikacja przejmowania systemu
 • Nieprawidłowe zużycie baterii
Po wykryciu zagrożenia Pradeo Security Mobile Threat Defense natychmiast zgłasza urządzenie jako niezgodne z polityką bezpieczeństwa organizacji i podejmuje odpowiednie środki ochronne.
AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA LIST APLIKACJI ORAZ ZGODNOŚCI URZĄDZEŃ W PLATFORMIE EMM
Technologia Pradeo Security jest zintegrowana z kluczowymi rozwiązaniami do zarządzania firmowymi systemami mobilnymi UEM (Unified Endpoint Management) i EMM (Enterprise Mobility Management) , aby zapewnić działom bezpieczeństwa bezproblemowe zarządzanie mobilnością i bezpieczeństwem.
CASE STUDY: DUŻA FIRMA LOGISTYCZNA OCHRANIA SWOJE URZĄDZENIA MOBILNE Z POMOCĄ PRADE SECURITY
Od 2014 r. duża firma logistyczna z siedzibą we Francji ochrania ponad 100 000 korporacyjnych urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji Pradeo Security Mobile Threat Defense.
KORZYŚCI ROZWIĄZANIA PRADEO SECURITY MOBILE THREAT DEFENSE
OBSŁUGA WSZYSTKICH ŚRODOWISK
Wyniki ostatnich badań Pradeo Lab wskazują, że 88% zagrożeń mobilnych pochodzi z aplikacji, 6% z sieci i 6% z urządzeń. Aby zapewnić pełną ochronę urządzeń mobilnych, rozwiązanie do ochrony przed zagrożeniami mobilnymi Pradeo Mobile Threat Defense zabezpiecza wszystkie te punkty dostępu.
WYKRYWANIE W CZASIE RZECZYWISTYM
Połączenie Wi-Fi, pobieranie aplikacji, aktualizacja systemu operacyjnego... Stan smartfonów i tabletów nieustannie zmienia się w ciągu dnia. Skanowanie urządzenia w czasie rzeczywistym przeprowadzane przez agenta Pradeo na urządzeniu skutecznie zabezpiecza mobilną flotę.
DOKŁADNOŚĆ
Większość zagrożeń mobilnych nie posiada sygnatur wirusów. Aby wykrywać i zapobiegać atakom typu zero-day, rozwiązanie Pradeo precyzyjnie identyfikuje akcje wykonywane na urządzeniach mobilnych. Następnie, aby zmniejszyć liczbę fałszywych alarmów i zapewnić bezproblemową ochronę, wyniki analizy korelowane są ze sobą.
PERSONALIZACJA
Wymagania bezpieczeństwa są specyficzne dla każdej organizacji i aby były wydajne, rozwiązanie bezpieczeństwa powinno całkowicie odzwierciedlać te potrzeby. Pradeo pozwala swoim administratorom całkowicie spersonalizować zasady bezpieczeństwa, aby mogli precyzyjnie chronić dane, które cenią najbardziej.
OCHRONA DANYCH
W czasach, gdy wyciek danych jest największym zagrożeniem dla organizacji, rozwiązanie Pradeo pomoże organizacji przestrzegać przepisów dotyczących prywatności danych i zdecydowanie zapewni ochronę danych firmowych i prywatnych.
ELASTYCZNOŚĆ
Wdrożenie nowego rozwiązania nigdy nie powinno być ciężarem. Pradeo Security jest autonomiczne, bezproblemowo przystosuje się do wszystkich środowisk (Android, iOS itp.) oraz integruje się z wiodącymi rozwiązaniami EMM.
JAKIE FUNKCJE POWINNO PEŁNIĆ ROZWIĄZANIE MOBILE THREAT DEFENSE WYBIERANE PRZEZ DYREKTORÓW BEZPIECZEŃSTWA?
Kiedy cyberataki nieustannie wymuszają na organizacjach podejmowanie odpowiednich kroków w celu zabezpieczenia informacji, bezpieczeństwo mobilne staje się kluczowym elementem strategii cyfrowej.
Niniejszy przewodnik odpowiada na podstawowe pytania, które należy zadać przy planowaniu wdrożenia systemów bezpieczeństwa urządzeń mobilnych.